Bijbelgroep – Foute evangelisten of christelijke schrijvers