Bijbelgroep – Is Abortus een kwestie van vrijheid of een keuze voor leven