Newtronics.nl - Website ontwerp, online marketing & applicatiebeheer in Groningen
 
Overname hosting activiteiten

Overname hosting activiteiten

Wij hebben de afgelopen 24 jaar de website hosting en domeinregistraties verzorgd van een groot aantal hosting klanten waaronder die van u.

De hosting markt is vol in ontwikkeling (flinke investeringen) en bezig met schaalvergroting. Wij verzorgen onze hosting diensten als extra dienst, het is niet onze kern activiteit. Wij denken dat dit op de langere termijn wel noodzakelijk is voor onze hosting activiteiten.

Wij hebben daarom besloten om per 1 juli de hosting activiteiten over te dragen aan de firma Brinkman.IT. Dit is een hosting provider waar wij al jaren mee samen werken en ook het hosting platform mee delen.

Dit betekent dat vanaf 1 juli de ondersteuning en facturatie door de firma Brinkman.IT zal plaats vinden. Binnenkort ontvangt u van hen meer informatie over de overgang.

Let op!!
Het bestaande contract en de voorwaarden blijven gehandhaafd en wordt onverkort overgenomen, u gaat dus niet meer betalen dan u gewend was! De websites blijven eveneens op hetzelfde platform gehost. Het is eventueel noodzakelijk, ter beoordeling aan u zelf, of er voor de AVG een nieuwe verwerkersovereenkomst moet worden opgesteld. Deze kunt u hier
downloaden: https://www.brinkhost.nl/over-ons/.

Wij denken dat we hiermee voor de lange termijn een toekomstbestendige oplossing hebben gevonden voor onze hosting activiteiten.

Ik zelf zal verder gaan met Newtronics als o.a. (web) applicatie specialist binnen het voortgezet onderwijs en voor ondernemers (zzp/mkb).

Alle informatie kunt u ook teurglezen in deze brief welke onze klanten vandaag (29-05-2024) hebben ontvangen.
Voor aanvullende informatie of het stellen van vragen kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet

Jan Melle Brinkman